Moedertaalonderwijs

Het is belangrijk om een band met Vlaanderen te bewaren en het Nederlands te onderhouden. Deels is het een culturele bekommernis, maar ook meer dan dat. Een grondige kennis van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur zorgt immers voor een soepele terugkeer in het Vlaamse onderwijssysteem. Er zijn verschillende organisaties die hier prima op inspelen. Wij lichten drie organisaties uit:

  • Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

    NOB is de spil van een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen. Onderwijs kan bij NOB op veel manieren gevolgd worden: deeltijds of voltijds, lokaal of digitaal en op primair en voortgezet niveau. NOB biedt de zekerheid van kwalitatief onderwijs. Meer informatie vind je op hun site: www.stichtingnob.nl.

  • Edufax

    Bij Edufax vind je alles over de combinatie onderwijs en buitenland. Hun team zorgt voor onderwijsadvies op maat. Edufax ontwikkelt ook eigen, online lesmateriaal dat is toegespitst op de doelgroep. De leerlingen die afstandsonderwijs volgen krijgen begeleiding van een team van docenten. Meer informatie vind je op hun site: www.edufax.nl.

  • D-Teach

    D-Teach biedt online lessen aan een brede doelgroep van kleuters tot volwassenen. Ze bieden niet enkel taallessen aan, maar ook bijlessen Frans, Wiskunde, Fysica,… Je kan ook bijvoorbeeld een certificaat Nederlands als vreemde taal (CNaVT) behalen of een Vlaams diploma via de examencommissie. Meer informatie vind je op hun site: www.d-teach.com.

CNaVT

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Het CNaVT toetst en certificeert al meer dan vijftig jaar leerders van het Nederlands als Vreemde Taal. Aan de hand van taakgerichte, domeinspecifieke examens test het CNaVT de Nederlandse taalvaardigheid en kent het internationaal erkende certificaten toe. Meer informatie vind je op hun site: www.cnavt.org.