Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Edufax

Met gezin terug na een periode in het buitenland

 “We hebben pas geleden gehoord dat we komende zomer terugkeren. Na jaren in het buitenland vragen we ons af of onze zoon genoeg voorbereid is op een overgang naar het reguliere programma in Nederland?” Een vraag die zeker vanaf de kerstvakantie regelmatig gesteld wordt aan de Edufax-docenten. Gezinnen horen dat hun uitzending er bijna op zit of kiezen er zelf voor om aan het einde van het schooljaar terug te gaan naar Nederland of Vlaanderen. Hoe maak je dan de goede school- en groepskeuze en hoe begeleid je je kinderen zo goed mogelijk bij de overstap naar het Nederlandse onderwijs? Ieder verhaal is anders, iedere situatie vraagt een andere aanpak, maar een aantal ouders is bereid hun ervaringen hier te delen.

Het gezin Burm keerde eind 2018 terug naar Nederland na een uitzending van twee jaar naar Portland (Verenigde Staten). Zoon Tristan stapte na de kerstvakantie groep 8 binnen op de basisschool waar hij voor vertrek ook naartoe ging en zijn broertje Quinten vervolgde zijn onderwijs in groep 6. Het gezin is twee jaar geleden halverwege het schooljaar naar de Verenigde Staten vertrokken en is nu ook rond de kerstvakantie teruggekeerd. Zoon Tristan heeft nog maar een half jaar basisschool te gaan en omdat hij vrijwel meteen zijn schoolkeuze moet maken, heeft hij bij Edufax een plaatsingsonderzoek gehad dat een goed beeld geeft van zijn capaciteiten. De resultaten van dit onderzoek kunnen meegenomen worden bij de keuze voor het juiste type voortgezet onderwijs.

Na jaren buitenland in Nederland naar school

Familie Demmers is in de zomer van 2018 teruggekeerd naar Nederland na een aantal jaren in Singapore en vervolgens Canada te hebben gewoond. De kinderen begonnen in Singapore als peuter en kleuter op de Hollandse School en hielden later vanuit Vancouver hun Nederlands bij via NTC-online van Edufax. Hoe langer het gezin in het buitenland verbleef, hoe lastiger het voor Rowin en Jasper werd om het Nederlandse niveau vast te houden. Daarom werd er voor allebei geadviseerd een leerjaar terug te gaan binnen NTC-online en werden de jongens extra begeleid door hun docenten via Skype. Toch zijn ze dit schooljaar in Nederland ingestroomd waar ze qua leeftijd ook horen. En het gaat goed met ze!

Jasper en Rowin volgden rondom hun terugkeer het zomerschoolprogramma van Edufax. Dit gaf hen nog een extra steuntje in de rug omdat de belangrijke lesstof voor taal herhaald werd. Om weer te wennen aan de Nederlandse manier van rekenen, kozen ze voor het pakket waaraan een oefenprogramma voor rekenen is toegevoegd. Via Skype konden ze regelmatig vragen stellen aan een docent.

Is er hulp nodig?

Ook Jade, Meera en Bas van Berlo kregen onlangs een plaatsingsonderzoek bij Edufax omdat de kans erin zit dat het gezin na ruim tien jaar in het buitenland terug zal keren naar Nederland. Voor Jade, die nu in NTC-online in groep 6 zit, is dit vooral bedoeld om te bekijken wat ze al beheerst en wat nog niet. “Zo weten we nu alvast waar ze eventueel nog extra hulp bij nodig heeft en hebben we ook zinvolle informatie over haar ontwikkeling voor de school waar ze straks in Nederland naar toe zal gaan”, vertelt Lisette. Jade woonde met haar familie al in Dubai, Jakarta en aan de Oostkust van de Verenigde Staten. Op de foto is Jade bezig met opdrachtjes voor het onderzoek.

Meer informatie over een Plaatsingsonderzoek of algemene terugkeerbegeleiding: https://www.edufax-consultancy.nl/
Meer informatie over afstandsonderwijs via NTC-online of de Zomerschool van Edufax: www.edufaxonline.nl