Magazine 105

Burger(vriende)lijke stand

Je beslissing staat vast, je vertrekt naar het buitenland. Vervolgens begint de administratieve molen te draaien. Zoveel landen, zoveel regels. Maar zeker inzake burgerzaken behoud je sowieso een band met België. Daarom wijden wij er in deze editie een dossier aan. Een term die zeker terugkomt is het begrip burgerlijke staat. Deze is gelinkt aan belangrijke gebeurtenissen in jouw leven, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, samenleven en overlijden.

Als Belg worden alle veranderingen in de burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Jouw ‘administratief leven’ wordt dan weer bepaald door de regels van het land waar je woont. Als je in het buitenland woont, is het belangrijk om al jouw wijzigingen in je burgerlijke staat aan de Belgische ambassade of het consulaat mee te delen. Vergelijk het met de bevolkingsdienst in jouw gemeente of stad, als een ‘eerste hulp over de grens’.

Vroeg of laat heb je zeker nood aan een ‘uittreksel van akte van de burgerlijke stand’. Velen denken dan aan zorgvuldig met de hand geschreven teksten. Sinds 31 maart is dit in ons land een aflopend gegeven. Vanaf heden wordt geen enkele bladzijde meer toegevoegd aan het papieren archief. Akten van burgerlijke stand en nationaliteitsverklaringen worden allemaal opgesteld en opgeslagen in een centrale Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) Lees meer over de digitalisering en andere burgerzaken in ons dossier vanaf pag. 32


Naast federale posten heeft ook Vlaanderen diplomatieke posten. Afgelopen voorjaar opende de meest recente, de dertiende, meer bepaald in Rome. Vlamingen in de Wereld was uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestelijk gebeurtenis en werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Eddy Bonne. Lees meer op pag. 25 Ook in Zuid-Afrika is Vlaanderen met Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering prominent aanwezig. Een land waar wel meer Europeanen hun droom waarmaken. We brengen het verhaal van twee Vlamingen in die een wijnavontuur aandurfden in de Kaapprovincie.

Tot slot vragen we graag aandacht voor het jongste initiatief van deze stichting. In samenwerking met Lode Roels, journalist en radiopresentator, lanceren we een podcast. Maandelijks portretteren we een bijzondere Vlaming die zijn of haar inspirerend emigratieverhaal vertelt. Allerminst een toeval de keuze voor Lode, hij is een ervaringsdeskundige en leefde met zijn gezin vijf jaar in Canada. De introductie op de eerste podcast lees je op pag. 14 Het volledige gesprek beluister je via viw.be, iTunes of Spotify. (Zoeken naar Vlamingen in de Wereld)