Gezinstoelagen

Welk land er verantwoordelijk is voor je sociale zekerheid, dus ook je gezinstoelagen (kinderbijslag, opvoedingstoelagen, ouderschapsverlof enz.), hangt af van je economische situatie en je woonplaats, niet van je nationaliteit. De nationale wetgevingen bepalen onder welke voorwaarden je als ouder gezinstoelagen krijgen. Lees zeker de pagina over sociale zekerheid.

Alle informatie over je Belgische kinderbijslag, vind je op de site van FAMIFED.