Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/3/b/4/daveydelaet.be/httpd.www/vendor/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 479 De vergeten Vlaamse provincie - VIW vraagt stemrecht bij regionale verkiezingen | Stichting Vlamingen in de Wereld Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Stemrecht

De vergeten Vlaamse provincie - VIW vraagt stemrecht bij regionale verkiezingen

Op 26 mei zullen niet enkel alle kiesgerechtigde Belgen in het binnenland deelnemen aan de federale verkiezingen, ook 180.000 landgenoten in het buitenland zullen met hun stem mee het verkiezingsresultaat beïnvloeden. Dit is een nieuw record. Bij de federale verkiezingen van 2014 brachten 129.000 Belgen vanuit het buitenland een stem uit.

Maar wie geen domicilie in België heeft, kan niet deelnemen aan de regionale verkiezingen. Het stemrecht beperkt zich immers tot het federale niveau. Een anomalie in de wetgeving is dit. Er is immers geen reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale verkiezingen maar niet voor de regionale verkiezingen. Onderwijs, cultuur, handelspromotie, wetenschappelijk onderzoek… het zijn regionale materies waar de buitenlandse diaspora in het algemeen mee te maken heeft. Zeker de talrijke groep die na een paar jaar terugkeert heeft toch recht om mee vorm te geven aan het beleid in Vlaanderen? Opmerkelijk dus dat deze beslissing tot op heden niet is doorgetrokken naar de verkiezingen voor de gewesten en gemeenschappen.

Op aandringen van deze stichting vroegen alle partijen in het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering er bij het federale parlement, bevoegd voor die materie, op aandrong om het stemrecht voor Belgen in het buitenland uit te breiden tot de regionale verkiezingen.

De federale ministerraad keurde een voorontwerp van de uitbreidingswet goed, maar daarmee was de aanpassing nog niet in kannen en kruiken. Het wetsvoorstel moest nog langs de Kamper passeren, waar de wettekst goedkeuring moest krijgen van een bijzondere meerderheid. Dat komt neer op twee derde van de Kamerleden en de helft in elke taalgroep. Hoewel unanimiteit langs Nederlandstalige zijde, was er langs Franstalige kant geen meerderheid.

Deze stichting vraagt dat de uitbreiding van het stemrecht naar de Gewestparlementen deel uitmaakt van het komende federale regeerakkoord, zodat het regionaal stemrecht een feit wordt tijdens de volgende regeerperiode. Waarmee er een einde komt aan de ongelijke behandeling, want volgens onze grondwet staan de federale en regionale overheden immers op gelijke voet.